Türklərin nəsil ağacında böyük sirr: Oğuz, qazax, tatar, özbək, türkmən, karaim...


Türklərin mənşəyi və etnik quruluşu illər ərzində bir çox tədqiqatçının diqqətini çəkmiş və mövzu ilə bağlı müxtəlif nəzəriyyələr irəli sürülmüşdür. Lakin son illərdə aparılan antropoloji tədqiqatlar türklərin ağ irqə mənsub olduqlarını və xüsusilə də Europid qrupunun Turan qoluna aid olduğunu göstərir. Tarixdə ilk türk və türklərin nəsil ağacını sizin üçün tərtib etdik.

Türk millətinin mənşəyi Nuh peyğəmbərin oğullarından olan Yafəsin nəslindən gəlir və tarixən bu soy vasitəsilə izlənir. Türklər tarix boyu Orta Asiyadan müxtəlif bölgələrə köç etmişlər və bu köçlər nəticəsində müxtəlif coğrafiyalarda kök salmışlar. Bu nəsil ağacı türklərin tarixi əhəmiyyətini və müxtəlifliyini vurğulayan bir məna daşımaqla yanaşı, müxtəlif coğrafiyalarda yaşayan türk toplumları arasındakı bağı da əks etdirir.

Türk millətinin mənşəyi Nuh Peyğəmbərin oğullarından olan Yafəsindir və onun tarixi də bu soydan gedir. Türklər tarix boyu Orta Asiyadan müxtəlif bölgələrə köç etmiş və bunun nəticəsində müxtəlif coğrafiyalarda kök salmışlar. Türklərin tarixini və müxtəlifliyini vurğulayan bir məna daşıyan bu nəsil ağacı müxtəlif coğrafiyalarda yaşayan türk cəmiyyətləri arasındakı bağı da gücləndirir.

TÜRK IRQININ FİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

- açıq dəri tonu

- Düz və ya dalğalı saçlar

– Braxisefal baş quruluşu

- Yastı burun

– Çox nazik və ya çox qalın olmayan dodaq quruluşu

- Dar alın deyil

– Çıxmış və bucaqsız üz sümükləri

– Çox yaxın olmayan gözlər

– Daha az tüklü bədən quruluşu

TÜRK İRQİ HARADAN GƏLİB?

X əsrdə Orta Asiyadan daha çox İran vasitəsilə Anadoluya yerləşmiş bir çox tayfalar, xüsusilə oğuz-türkmənlər türk adı altında toplanmışdılar.

Türk adı Göktürklər dövründən Orta Asiyada türkdilli və türkdilli toplumların ortaq adı olmuşdur.

TÜRKLƏR HARADAN GƏLİB?

14 min il əvvəl yoxa çıxan Mu qitəsi Sakit okeanda yerləşirdi.

Min illər boyu müxtəlif coğrafiyalarda hökmranlıq edən türklərin nəsli əslində haradandır? 14 min il əvvəl yoxa çıxan Mu qitəsi Sakit okeanda yerləşirdi.

Onun Avstraliyadan iki dəfə böyük olduğu, Asiya və Amerika qitəsi arasında olduğu deyilir.

Alimlər hələ də okeanın dibində heç bir tapıntıya rast gəlməyiblər. Bununla belə, Sakit okeanda bir qitənin mövcudluğu ilə bağlı müxtəlif sənədlər və tapıntılar mövcuddur.

Çində və ətraf adalarda tapılan yazılarda “Bizim qitəmiz batdı və biz bura qaçdıq” yazılıb.

Bu həkk olunmuş qayaların 14 min il yaşı var, c14 karbon testləri ilə sabitlənmişdir.

Eltac/Turkustan.az


MANŞET XƏBƏRLƏRİ