ŞEHZADE SULTAN/ Fatih Sultan Mehmet’in Şehzadelik Yılları


Türk Tarihi Bilim Uzmanı Naci YENGİN Fatih Sultan Mehmet’in Manisa’da geçen şehzadelik yıllarını anlattığı “ŞEHZADE SULTAN/ Fatih Sultan Mehmet’in Şehzadelik Yılları” kitabını yayılandı.

Fatih’in Manisa’da geçen şehzadelik yıllarına ait ilk çalışma olan “ŞEHZADE SULTAN” kitabıyla ilgili yazarın yaptığı açıklama:

Açıklama yok.

Türklerin binlerce yıllık birikiminin sonucu olan İstanbul’un fethi, Türk tarihinin dönüm noktasıdır. Dünya hâkimiyeti düşüncesi, “Kızılelma” adıyla Türk’ün itici gücü olan ideal Fatih Sultan Mehmet’in yetişme sürecinde yeniden şekillenmiştir.

Şehzade Sultan II. Mehmet zihin ve ruh yüksekliğini, dünya hakimiyeti düşüncesini, şehzadelik yıllarında aldığı eğitim ve yönetim tecrübesine borçludur.

Fatih Sultan Mehmet hakkında kitap yazmak, hele hele yeterince kalem oynatılmamış ve müstakil bir çalışma bulunmayan şehzadelik yıllarına ait çalışma yapmak bir hayli zordur. Çalışmamız sırasında bir hayli zorlandığımızı söylemek gerekir.

Özellikle Fatih’in Manisa’da geçen 7 yıllık sürede neler yaptığı, nasıl yaşadığı, çocukluğu, gençliği, hırsları, idealleri, yerli ve yabancı hocaları, sevgileri, ergenlik dönemi, üstün yetenekleri, evliliği, Manisa’daki yönetim tecrübesi, yediği yemekler, zevkleri, iç çekişmeler… Şehzade (Manisa) Sarayı, Fatih Kulesi…

Pek çok konuda kaynak yetersizliğinin bulunması nedeniyle kitabı yazarken bir hayli zorlandık. Ancak elde ettiğimiz bilgiler bilimsel disiplin içinde ele alınarak Fatih’in şehzadelik yıllarına dair ilk çalışma ortaya çıktı.

Böyle bir çalışmayla Fatih’in şehzadelik yıllarında Manisa’da geçen hayatını kısmen de olsa ortaya çıkarmış olduk.

Manisa (Saruhan Sancağı), Yıldırım Beyazıt’tan itibaren Osmanlı şehzadelerinin gönderildiği bir şehir olmuştur. Öyle ki bir süre sonra Manisa’ya gelen şehzadelerin Osmanlı hükümdarı olacaklarına kesin gözüyle bakılmıştır.

Fatih’in Manisa’ya gelişi onun hayatının dönüm noktası olmuştur. Ergenlik ve ilk gençlik yıllarını yaşadığı Manisa’da İstanbul’un fethinin planları yapılmış, dünya hakimiyet düşüncesi yeniden şekillendirilmiştir…

Açıklama yok.

Şehzade Sultan” çalışmamızda Fatih Sultan Mehmet’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki hayatı ve çevresi incelenmiştir. Fatih Sultan Mehmet’le ilgili yüzlerce telif ve tercüme eser yayımlanmış olmasına rağmen yapılan çalışmalarda Şehzade Sultan II. Mehmet’i Fatih Sultan Mehmet olmaya hazırlayan etkenler üzerinde yeterince durulmamıştır.

Çalışmamızda Şehzade Mehmet’in doğumu, annesi, çocukluğu, II. Murat’ın Manisa’ya gelişi, Manisa’da yaptığı çalışmalar, tahta çıkışı, tahtan ayrılıp yeniden Manisa’ya gelişi, eğitimi, İstanbul’un fetih hazırlıkları, yetişme psikolojisi, ilmi ve fikri yönüyle detaylı bir şekilde ortaya konmuştur.

Şehzade Sultan II. Mehmet’in çocukluk ve ilk gençlik yıllarını anlamak Fatih Sultan Mehmet’i gerçekten anlamaktır.

Fatih Sultan Mehmet’i anlama ve yakından tanıma yolunda yapılan ilk çalışma olması hasebiyle çalışmamızda bazı hatalar, eksiklikler olacaktır. Kitabımızın yapılacak yeni çalışmalara ortam hazırlaması en büyük temenni ve tesellimiz olacaktır.

Çalışmamız sırasında ana kaynak, tez, yüzlerce araştırma eseri, binlerce makale taranmış ve Şehzade Sultan Mehmet’in es geçilen gençlik yılları üzerine (Şehzadelik yılları) kapsamlı bir şekilde ortaya konmuştur.

Açıklama yok.

Çalışmamız sırasında katkı ve destekleriyle her zaman yanımda gördüğüm başta ailem olmak üzere görüş ve önerileriyle katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Hocam Prof. Dr. Feridun M. Emecen’e, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Ortaç’a, MCBÜ Em. Öğretim Görevlisi M. Veysi Dörtbudak’a, Çınaraltı Yayınevinin Yayın Yönetmeni İdris Koç Bey’in şahsında bütün çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. Naci YENGİN

Kitabın Künyesi

Adı: Şehzade Sultan/ Fatih Sultan Mehmet’in Şehzadelik Yılları

Yazar: Naci YENGİN

Yayınevi: Çınaraltı Yayıncılık

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 368

Telefon: 0 (212) 624 24 48

Eposta: [email protected]

İletişim: 05055860662


MANŞET XƏBƏRLƏRİ