TUDİFAK-da Cumhuriyet ve Türk dünyası rüzgarı


Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı ve Azerbaycan'ın Umumi Milli Lider Haydar Aliyev’in doğumunun 100. Yılına armağan huriyeti’olarak Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve 16 üniversitesi ile birlikte düzenlenen III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” çerçevesinde Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi ev sahipliğinde “Türk Dünyasında Kültür ve İletişim” konulu panel gerçekleşti. TUDİFAK Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce moderatörlüğünde yapılan panelde Türkiye’nin eski Bakü Askeri Ataşesi Dr. Yücel Karauz, AIR Center Şube Müdürü Dr. Cavid Veliyev, TUDİFAK Dekan Yardımcısı Dr. Yusuf Aliyev ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkan yardımcı aynı zamanda belgesel yapımcısı Dr. İsmail Kahraman konuşmacı olarak katıldılar. Türk Dünyası birliğinde iletişim ve kültürün rolü tartışıldığı panele Türkiye, Özbekistan ve Kazakistan’dan da akademisyenler iştirak ettiler.

Diğer taraftan TDGF Başkanı Menderes Demir bey, T.C. Bakü Kültür Müşaviri Prof. Dr. Muhittin Macit , UNEC-Rektör Yardımcısı Səadət Qəndilova hocam, Azerbaycan’dan kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerin temsilcileri iştirak ettiler.

Panelin açılışında TUDİFAK Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, köklü bir tarih ve medeniyete sahip olan Türklerin yaşadığı coğrafya anlamına gelen Türk Dünyası, Orta Asya, Anadolu, Kafkasya, Rusya-Sibirya, Orta Doğu, İran ve Balkanlar coğrafyasında genel bir yayılım gösteren Türk halklarını ve Türk devletlerini ifade etmektedir. Asya ile Avrupa kıtasında yer alan bu coğrafya aynı zamanda Doğu-Batı arasındaki ticaretin geçiş güzergâhında yer alarak dünyanın jeopolitik kalbinde yer alan mümtaz bir bölgedir. 3,5 milyonu aşkın nüfusu, 1,6 trilyon dolarlık milli geliri, 1 milyar dolar civarında dış ticaret hacmiyle Türk Dünyası büyük bir sosyo-ekonomik güce sahiptir. Ayrıca Türk Dünyası kavramı sadece bağımsız Türk Devletleri değil aynı zamanda özerk cumhuriyetleri ve farklı ülkelerde yaşayan Türk toplulukları kapsamaktadır. Bu gücün birleşmesi halinde dünyada yeni stratejik güç doğacaktır.

Panelin sonunda ise TUDİFAK öğrencileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına ilişkin hazırlanan program sunuldu.

Açıklama yok.

Açıklama yok.

Açıklama yok.

Açıklama yok.

Açıklama yok.

Açıklama yok.

Açıklama yok.


MANŞET XƏBƏRLƏRİ